Как да премахнете цялата информация от мобилен телефон на Verizon

Стъпка 1

Натиснете "Старт" и отидете на "Програми".

Стъпка 2

Натиснете иконата "Изтриване на хранилището". Иконата изглежда като знак "Не влизай".

Стъпка 3

Напишете думата, която системата искате да въведете, и след това натиснете бутона "Да". Вашето мобилно устройство ще ви попита дали искате да изтриете цялата информация от телефона и да го възстановите фабричните настройки. След това той ще ви помоли да въведете дума, за да потвърдите решението си. Тази дума обикновено е "1, 2, 3, 4". Щом натиснете "Да", вашата информация ще бъде изтрита.

Стъпка 4

Натиснете "OK", за да възстановите вашите настройки. Сега телефонът ви ще изтрие цялата информация и устройството ще бъде възстановено до фабричните настройки.