Как да изтриете предпочитаните файлове в Illustrator на компютър Mac

Файловете с корумпирани предпочитания в Illustrator могат да ви причинят големи главоболия.

Стъпка 1

Затваряйте Adobe Illustrator преди да изтриете предпочитаните файлове, за да избегнете още повече проблеми. Натиснете "Command" + "Q" или отворете менюто на Illustrator и изберете "Close Illustrator".

Стъпка 2

Придвижете се до началната папка, наречена "Потребител", след което намерете папката с вашето потребителско име. В тази папка отворете папката "Библиотека" и намерете папката "Предпочитания" в нея. В тази папка "Предпочитания" можете да намерите папката "Настройки на Adobe Illustrator CS5". Папката ще съдържа папка, чието име ще бъде съкращението на версията на вашия език и държава. Ако например използвате версията на продуктите на САЩ в САЩ, папката ще бъде "en_US". В тази папка ще намерите файла "Предпочитания на Adobe Illustrator". Изтрийте този файл, като натискате "Command" + "Delete" на клавиатурата си или плъзнете файла в кошчето.

Стъпка 3

Намерете папката "Библиотека" на вашия потребител, като използвате различни методи, ако използвате Mac OS X 10.7 Lios, чиято операционна система скрива тези файлове. Отворете менюто "Finder's Go" и изберете "Go to folder". Когато на екрана се отвори прозорецът "Отиди до папка", въведете tilde, наклонена черта ("/") и след това думата "Library": ~ / Library. Кликнете върху бутона "Отиди", за да разкриете папката "Библиотека" и намерете папката "Предпочитания", която съдържа конфигурационната директория на Illustrator. Можете също да натиснете и задържите клавиша "Опция", докато осъществявате достъп до менюто "Go" и след това да изберете "Библиотека". След като стигнете до файла с предпочитанията, изтрийте го.

Стъпка 4

Използвайте процедурата за рестартиране на Illustrator, за да премахнете файла с предпочитания за Adfobe Illustrator и веднага да го замените с нов набор от предпочитания по подразбиране. Запазете клавишите "Option", "Command" и "Shift", които са натиснати, докато отваряте програмата, като кликнете два пъти върху неговата икона в "Finder". Продължете да натискате трите клавиша, когато Illustrator се отвори. След като завършите отварянето, отворете менюто на Illustrator, изберете подменюто "Предпочитания" и изберете опцията "Общи", за да отворите прозореца "Предпочитания", за да персонализирате конфигурацията.