Как да премахнете главния зареждащ запис в дял

Master Boot Record е малка програма на твърдия диск.

Стъпка 1

Архивирайте всички данни на твърдия диск. Можете да прехвърлите всички файлове на преносим твърд диск. Свържете го или плъзнете всички елементи, които искате да запазите, в папката на преносимия твърд диск на работния плот.

Стъпка 2

Рестартирайте компютъра. Натиснете "F12" за достъп до менюто за настройка на BIOS. Променете диска за зареждане, така че компютърът да се стартира от компактдиск при следващото стартиране на компютъра. Потърсете опцията "Boot Disk" в менюто, натиснете "Enter" и изберете "CD-ROM".

Стъпка 3

Поставете инсталационен диск за Windows или Mac, натиснете клавиша "Esc" и рестартирайте компютъра.

Стъпка 4

Премахнете всички съществуващи дялове, ако искате да разполагате с цялото пространство на твърдия диск в една партида. Премахнете дяла, който съдържа главния зареждащ запис или създайте нови дялове, като използвате софтуера за форматиране на инсталационните дискове. Следвайте инструкциите на инсталационния софтуер по време на процеса на форматиране.

Стъпка 5

Изберете режима на форматиране на NTFS за дялове, тъй като е по-бърз и по-сигурен формат.