Как да изтриете Zip файлове

Компресираният файл съдържа много други файлове.

Изтрийте пълния файл

Стъпка 1

Затворете програмата или приложението, което може да използва всеки файл, свързан с компресирания файл.

Стъпка 2

Отворете папката, която съдържа компресирания файл, който искате да изтриете.

Стъпка 3

Кликнете върху файла и натиснете бутона "Изтриване". Ще се появи прозорец, който ще ви помоли да потвърдите.

Стъпка 4

Кликнете върху "Да" в отворения прозорец и файлът с цип ще бъде изтрит.

Изтриване на файлове по избор

Стъпка 1

Затворете всяка програма или приложение, които може да използват файл или файлове, свързани с компресирания файл.

Стъпка 2

Отворете папката, която съдържа папката за разкомплектоване на вашия компютър.

Стъпка 3

Превъртете файловете в разгънатата папка и изберете файла или файловете, които искате да премахнете от папката.

Стъпка 4

Натиснете бутона "Изтриване" на клавиатурата. Ще се отвори прозорец.

Стъпка 5

Кликнете върху "Да" в прозореца и файлът или файловете ще бъдат изтрити.