Как да издигнете експонати в Microsoft Word

Как да издигнете експонати в Microsoft Word.

Стъпка 1

Напишете текста, който да се показва в Microsoft Word. За да напишете "X квадрат", например, започнете като пишете "X2".

Стъпка 2

Използвайте курсора, за да маркирате частта от текста, която трябва да бъде написана като експонент. В примера маркирайте "2" в "X2".

Стъпка 3

Кликнете върху бутона на експонента, който е в групата "Източник" в раздела "Старт". Тази икона показва X с експонент от 2. Посоченото "2" ще се понижи и ще се покачи малко над "X".