Как да изберем правилния диод

Функцията на схемата често определя кой диод е този, който трябва да използвате.

Стъпка 1

Определете ролята, която диодът ще има във вашата схема. Например, ако диодът ще бъде използван като източник на светлина, изберете диод, който излъчва светлина; Ако диодът ще бъде използван за преобразуване на променливотоковото захранване в постоянен ток, изберете диоден токоизправител.

Стъпка 2

Тя определя напрежението и тока, че диод ще трябва да издържат на веригата. Използвайте цифров мултицет, за да определите тези стойности в съществуваща верига чрез измерване на напрежението, към което ще бъде свързан диода в схемата. Измерете тока в електрическата верига, като разкачите кабела на положителния кръг от захранващия източник, свържете червения мултицетен датчик към положителния извод на захранващия източник и свържете черната мултицетна сонда към кабела на положителния кръг.

Стъпка 3

Изберете диод, чието текущо напрежение и ток надвишава напрежението на веригата и настоящите маркери, получени в предишната стъпка.