Как да стартирате PHP скриптове в Ubuntu

Ubuntu Linux улеснява стартирането на PHP скриптове.

Стъпка 1

Кликнете върху "Dash" и отворете "Още приложения" и "Аксесоари", след което кликнете върху "Terminal", за да отворите терминала Ubuntu.

Стъпка 2

Въведете "sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-cli" в терминала, за да изтеглите и инсталирате всички необходими пакети за изпълнение на PHP скриптове.

Стъпка 3

Напишете "cd / etc / apache2 / mods-enabled" и натиснете "Enter", след това напишете "ls" и натиснете "Enter" отново. Уверете се, че и двата "php5.conf" и "php5.load" се появяват в списъка. Ако те не се появят, въведете "a2enmod", за да активирате модула.

Стъпка 4

Напишете "sudo /etc/init.d/apache2 restart", за да рестартирате Apache 2 сървъра с активирани PHP скриптове.