Как ръчно да стартирате Windows Explorer

Как ръчно да стартирате Windows Explorer.

Стъпка 1

Кликнете върху бутона "Старт" в лентата на задачите.

Стъпка 2

Изберете "Изключване" в Windows Vista или "Изключване на компютъра" в Windows XP. Ще се покаже прозорецът "Shutdown".

Стъпка 3

Задръжте натиснати клавишите "Ctrl", "Shift" и "Alt" и кликнете върху "Отказ". Това ще затвори Windows Explorer. Не влизайте в мениджъра на задачите, за да затворите Windows Explorer оттам, в противен случай програмата няма да се затвори правилно.

Стъпка 4

Отворете "Диспечера на задачите". Най-лесният начин да направите това е едновременно с натискане на клавишите "Ctrl", "Alt" и "Del".

Стъпка 5

Изберете "Файл" в горния ляв ъгъл на прозореца "Мениджър на задачите". Ще се покаже падащо меню.

Стъпка 6

Изберете "Нова задача (Изпълнение ...)". Ще се появи прозорецът "Създаване на нова задача".

Стъпка 7

Напишете "Explorer.exe" и натиснете "Enter".