Как да стартирате програмата Fortran F на Ubuntu

Фортран е много полезно за математиката и статистиката.

Стъпка 1

Кликнете върху главното меню, което се намира в горния ляв ъгъл на екрана. След това изберете опцията "Терминал" в секцията подменю "Аксесоари".

Стъпка 2

Напишете фразата "sudo apt-get gfortran" в прозореца с опции "Терминал". Въведете администраторската си парола, когато Ubuntu я поиска. Изчакайте компилаторът да завърши инсталацията.

Стъпка 3

Въведете фразата "cd MyFortranDirectory" или където сте запазили директорията "MyFortranDirectory", в прозореца с опции "Terminal". Ако например запазите кода в директорията "/ home / user" (начало / потребител), въведете "cd / home / usur" (cd / start / user) в опцията Терминал.

Стъпка 4

Въведете "gfortran -o MyFortranProgram MyFortranSourceCode.f" в опцията Терминал, където "MyFortranProgram" е името, което искате да дадете на изпълнимия файл и което ще създаде тази команда, тъй като "MyFortranSourceCode.f" е името на файла на изходния код Фортран ще създаде в тази програма. Ако например имате файлов източник на Fortran, чието кодово име е "ProgramSource.f" и искате да го компилирате в изпълним файл, наречен "FortranProgram", трябва да въведете "gfortran-or FortranProgram ProgramSource.f" в опцията "Terminal". Можете да изберете което и да е име за изпълнимия файл на командата, която ще създадете.

Стъпка 5

Напишете "./MyFortranProgram", за да стартирате програмата. Като алтернатива, можете да кликнете два пъти върху иконата на програмата в директорията, където сте компилирали програмата.