Как да стартирате "Notepad" през "Command Prompt"

Как да изпълните

Стъпка 1

Кликнете върху бутона "Старт".

Стъпка 2

Въведете "cmd" в полето "Търсене".

Стъпка 3

Натиснете "Enter", за да отворите "Command Prompt".

Стъпка 4

Напишете "бележник" и натиснете "Enter", за да изпълните празен документ "Notepad".

Стъпка 5

Напишете "cd nameofdirectory", за да преминете към директория, която съдържа текстов файл, който искате да отворите в "Notepad". Заменете "nameofdirectory" с точното име на директорията. Например, ако в момента сте в домашната си директория, въведете "cd documents", за да промените папката "Documents".

Стъпка 6

Напишете "име на файла на бележника", за да отворите конкретен файл. Заменете името на файла с пълното име, включително разширението, на файла, който искате да отворите. Например, за да отворите index.html в "Notepad", трябва да напишете "notepad index.html". Този файл ще се отвори автоматично в "Notepad".