Как да управлявате ANOVA в Excel 2007

Стъпка 1

Кликнете върху "Инструменти" и след това върху "Анализ на данните".

Стъпка 2

Кликнете върху "ANOVA: Две фактори с реплика" или "ANOVA: Два фактора без реплика" и след това кликнете върху "Accept".

Стъпка 3

Напишете набор от клетки за влизането си. Например, ако данните от вашите записи са в клетки A1 до A10, трябва да напишете: "A1: A10".

Стъпка 4

Напишете броя на случаите за всяко условие в диалоговия прозорец "Редове на проба".

Стъпка 5

Запишете диапазон от празни клетки в текстовото поле "Изходен диапазон", посочвайки къде искате данните ANOVA да отидат.

Стъпка 6

Кликнете върху "AcceptR". Excel поставя резултатите в избраното от вас място.