Как да редактирате флаш .fla файлове

Adobe Flash позволява на потребителите да създават анимации и карикатури от висок клас.

Стъпка 1

Кликнете върху "Старт" и след това върху опцията "Всички програми".

Стъпка 2

От менюто "Старт" кликнете върху "Adobe Design Premium" и след това върху опцията "Adobe Flash Professional".

Стъпка 3

Когато програмата е заредена, кликнете върху менюто "Файл" и след това върху опцията "Отвори".

Стъпка 4

Намерете файла .fla, с който искате да работите, като използвате графичния потребителски интерфейс на Windows. Ако например файлът е в "Моите документи", кликнете върху иконата "Моите документи".

Стъпка 5

Кликнете два пъти върху съответния файл.

Стъпка 6

За да видите всички активни обекти на документа с един поглед, кликнете върху раздела "Библиотека", който се намира в големия панел отдясно на документа. За да ги редактирате, кликнете върху някоя от тях и те ще бъдат активирани в документа.

Стъпка 7

Кликнете върху раздела "Свойства" от същия панел, за да видите свойствата на документа. Кликнете върху бутона "Редактиране", за да редактирате формата на документа и начина, по който взаимодейства с HTML съдържанието.

Стъпка 8

Кликнете върху менюто "Вмъкване", за да вмъкнете нови обекти в документа Flash или да направите промени в хронологията.