Как да разделим екран в Windows 7

Windows 7 предлага функция за разделяне на екрана за по-голяма производителност.

Стъпка 1

Изберете първия си прозорец, като кликнете върху раздела му в началния бар. Натиснете едновременно клавиша "Windows" и лявата стрелка за посока, за да разделите автоматично прозореца в лявата част на екрана. Като алтернатива можете да кликнете върху горната лента за заглавие на прозореца и плъзнете и пуснете прозореца в лявата част на екрана.

Стъпка 2

Изберете втория прозорец. Натиснете едновременно клавиша "Windows" и десния клавиш за посока, за да разделите този прозорец в дясната страна на монитора. Друга възможност е да преместите прозореца на дясно, както е описано в първия прозорец.

Стъпка 3

Повторно изберете първия прозорец. Натиснете и задръжте клавиша "Windows" и натиснете двукратно бутона за правилен посок. Трябва да забележите, че прозорецът се връща в нормален режим и след това се разделя на дясната страна на екрана. Тази клавишна комбинация ви позволява да се върнете в нормален режим или да накарате прозореца да се редува странично. По същия начин можете да изберете втория прозорец, задръжте клавиша "Windows" и натиснете два пъти левия клавиш за посока, за да промените прозореца в лявата част на екрана.