Как да разделяте страница на редове и колони в MS Word

Excel не е единственият продукт на Microsoft Office, който може да произвежда редове и колони във вашите документи.

Стъпка 1

Стартирайте MS Word. Кликнете в горната лява част на страницата, която разделяте на редове и колони.

Стъпка 2

Кликнете върху раздела "Вмъкване" и намерете групата Таблици.

Стъпка 3

Кликнете върху "Таблица", за да отворите падащо меню. Менюто съдържа решетка, пълна с малки квадратчета.

Стъпка 4

Плъзнете курсора диагонално през решетката, докато маркирате броя на колоните и редовете, които искате в документа. Кликнете върху мрежата, когато изберете подходящата сума. Това ще добави таблица към вашия документ.

Стъпка 5

Поставете курсора в долния десен ъгъл на масата. Кликнете с мишката, когато курсорът се промени на диагонална стрелка.

Стъпка 6

Плъзнете таблицата надолу и надясно, докато покрие цялата страница. Освободете бутона на мишката, за да разделите страницата на редове и колони в MS Word.