Как да се раздели матрица в MATLAB

MATLAB е технически изчислителен софтуер, използван за анализ и обработка на данни.

Стъпка 1

Изтрийте всички активни променливи в работното пространство, като въведете "Изтриване на всички" в командния прозорец MATLAB.

Стъпка 2

Направете примерна матрица. Въведете "x = rand (10, 10)" в командния прозорец. Тази команда ще създаде масив от 10 реда от 10 колони с произволни номера.

Стъпка 3

Разделете всички числа, създадени в примерната матрица на Стъпка 2, със същата скаларна стойност, като въведете "y = x / (скаларна стойност)" в командния прозорец, където скаларната стойност е сумата, с която матрицата на примера Тя ще бъде разделена. Например, за да разделите всички стойности в матрицата с 2, въведете "y = x / 2" в командния прозорец.