Как да разделим видео в After Effects?

Използвайте After Effects за редактиране на кадри.

Стъпка 1

Импортирайте видеоклипа си в After Effects. Отворете менюто "Файл" в горния ляв ъгъл и изберете "Импортиране". Придвижете се до избрания файл с кадри и кликнете върху "OK".

Стъпка 2

Плъзнете изображенията от полето "Проект" в горния ляв ъгъл на екрана в полето "Композиция" в долната част на прозореца След ефекти. Фабричният файл ще се покаже като нов слой в полето "Състав".

Стъпка 3

Преместете маркера на времевата линия до точката, в която искате да разделите клипа, като плъзнете дръжката отгоре.

Стъпка 4

Натиснете "CTRL" + "SHIFT" + "D" ("CMD" + "SHIFT" + "D" на Mac). Материалът ще бъде разделен на два слоя в избраната от вас марка.