Как да сканираме документ, за да създадем PDF файл

Намерете първата страница на документа на плоския скенер и затворете капака.

В "Adobe Acrobat" в менюто "Файл" изберете "Създаване на PDF", след това "От скенера" ​​и след това "Опции за сканиране".

В диалоговия прозорец Сканиране изберете вашите персонализирани настройки. Това ще варира в зависимост от естеството на документа, който искате да сканирате (например цветен или чернобял, изображения или текст).

Кликнете върху "Сканиране".

Когато процесът на сканиране завърши, Acrobat ще ви попита дали искате да сканирате повече страници в този файл. Ако е така, поставете следващата страница на плоския скенер и кликнете върху "Сканиране на повече страници". В противен случай кликнете върху "Сканирането завърши".

Повторете предишните стъпки, ако трябва да сканирате документ от няколко страници.