Как да определите своя модел Motorola с неговия идентификационен маркер

Ако сте закупили използван телефонен апарат на Motorola, разберете номера на модела.

Стъпка 1

Натиснете и задръжте бутона "Край", докато телефонът се изключи.

Стъпка 2

Завъртете телефона и извадете предпазителя на акумулатора, за да го отворите. При повечето модели натиснете бутона за освобождаване, за да премахнете предпазителя.

Стъпка 3

Извадете батерията. Потърсете идентификационния маркер на гърба на телефона под батерията или отдолу на самата батерия. Номерът до "Модел" е номерът на модела.

Стъпка 4

Отидете на motorola.com и въведете номера на модела в полето за търсене под "Motorola Mobility". Потърсете популярните резултати в полето, докато пишете.