Как да определите дали два IP адреса са в една и съща подмрежа

Ако имате няколко компютъра в мрежата, възможно е да определите дали те са част от една и съща подмрежа.

Стъпка 1

Получете IP адреса и номера на маската на подмрежата. В Windows можете да го направите, като осъществите достъп до помощната програма System Symbol и стартирате "ipconfig" или като прегледате данните за връзката си чрез Центъра за мрежи и споделяне. В Mac OS X можете да направите това, като отворите менюто Системни предпочитания и изберете опцията "мрежа".

Стъпка 2

Преобразувайте двете числа в двоични. Двоичната е цифрова система, в която се използват само 1 и 0. Числото 2 е представено като "10", 4 е "100" и т.н. Например 110 съответства на 4, 2 и 1, така че реалното число, представено от 110, е 6. Първите осем двоични позиции съответстват на 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 и 1. Вие ще трябва да преобразувате всеки раздел на разделения номер за определен период от време. IP адресът 192.168.1.100 се преобразува както следва:

192 става 11000000 (128 + 64)

168 става 10101000 (128 + 32 + 8)

1 става 00000001

100 става 01100100 (64 + 32 + 4)

По същия начин подмрежовата маска 255.255.255.0 става:

11111111.11111111.11111111.00000000

Стъпка 3

Сравнете двете двоични числа по колони. Където и двата номера са 1, напишете a 1. Това е бинарна операция "И". Например:

11000000.10101000.00000001.01100100 11111111.11111111.11111111.00000000

Резултатът ще бъде 11000000.10101000.00000001.00000000

Стъпка 4

Получете вторите номера на маска и подмрежа.

Стъпка 5

Преобразувайте ги в двоични.

Стъпка 6

Извършете сравнение "И" с втората двойка номера.

Стъпка 7

Сравнете двата резултата от операциите "И". Ако те са еднакви, двата IP адреса са в една и съща подмрежа. Ако те не са идентични, те не принадлежат към една и съща подмрежа. Например, ако вторият резултат "И" е също 11000000.10101000.00000001.00000000, и двата IP адреса биха били в една и съща подмрежа.