Как да определите честотните проценти в Microsoft Excel

Можете да използвате функциите на Excel, за да намерите честотния процент на даден набор от данни.

Стъпка 1

Отворете първата колона на електронната таблица и въведете всяка стойност от набора от данни в отделна клетка.

Стъпка 2

Използвайте втората колона на електронната таблица, за да определите обхвата, за който искате да намерите честотата. Например, ако искате да намерите честотата на стойностите между 10 и 15, трябва да въведете тези две числа в отделни клетки във втората колона.

Стъпка 3

Маркирайте празните клетки в третата колона вдясно от стойностите на диапазона, които сте въвели във втората колона.

Стъпка 4

Въведете "= FREQUENCY ()" в избраните празни клетки. След това попълнете скобите във функцията с два параметъра: клетъчните местоположения на вашия набор от данни и клетъчните местоположения на обхвата ви. Например, ако имате 10 стойности във вашия набор от данни и три интервала са дефинирани във втората колона, трябва да напишете "= FREQUENCY (A1: A10, B1: B3)".

Стъпка 5

Задръжте натиснати клавишите "CTRL" и "Shift" и след това натиснете "Enter", за да запазите функцията. Excel ще покаже броя на честотите в третата колона.

Стъпка 6

Определете четвърта колона във вашата електронна таблица и разделете стойностите в третата колона по общия брой записи във вашия набор от данни. Например, ако сте имали 10 общи стойности, трябва да напишете "= C1 / 10", за да намерите процентната честота.