Как да определите префикса, корен и суфикс на дума

Използвайте речник или уебсайт, за да получите информация за нови или непознати думи.

Думите често имат различни изяви, в зависимост от ролята, която играят в изречението. Думата "сироп" (сироп), например, е съществително. Можете да го използвате като предмет на едно изречение като това "Сиропът е лепкав" (сиропът е лепкав). Ако обаче искате да използвате думата като прилагателно, можете да добавите суфикс (на английски), в този случай "y". Например, "Използваната табела е сиропна" (използваната плоча е сиропна). Отворете речника си и разберете дали коренът на позната дума има префикс или суфикс, за да ви помогне да направите собствената си работа в изречението.

Потърсете дума в добър речник или онлайн (виж секцията "Референции"). Например, потърсете думата "полукръг" (полукръг) в "Новият световен речник на английския език", издание на колежа "Webster's New World Dictionary of American Language, University Edition".

Намерете квадратните скоби, последвани от думата и информацията в нея. Например, след "полукръг" намирате "[L. semicirculus, виж SEMI + CIRCLE]".

Потърсете съкращение, което не разбирате от предната част на речника. Например "Л." в скоби след "полукръг" означава, че думата идва от латинската дума "semicirculus".

Признайте, че част от думата с тире в края й и последвана от плюс (+) е представката на думата, която анализирате. Например "полу" е префикс на "полукръг".

Премахнете представката на думата, която анализирате, за да намерите корена й. Например, премахвате префикса "полу" от думата "полукръг", като оставяте "кръг". "Кръгът" е коренът на "полукръг".

Намерете друга дума. Например, Вие търсите думата "семитност" (полу-възраст).

Намерете скобите, последвани от думата и информацията в нея. Например, след "семптерност" намирате "[L. sempiternus (виж SEMPITERNAL) + ity]". На испански език ще намерите нещо подобно на "[L. sempiternus (виж SEMIETERNO); + татко]".

Признайте, че част от думата с тире пред нея и предшествана от знак плюс е наставката на думата, която анализирате. Например "ity" (татко) е наставката на "sempiternity" (полумесец).

Премахнете суфикса на думата, която анализирате, за да намерите корена й. Например, премахвате думата "ity" (баща) от думата "sempiternity" (полусечник), оставяйки "sempitern" (полу-вечен), който е коренът на думата.