Как да спрем безкраен цикъл в Макро

Натиснете клавиша

Стъпка 1

Натиснете бутона "Esc" и кликнете върху "Finish" в изскачащия диалогов прозорец. Този метод обикновено е най-подходящ за предишни версии на Windows (преди 97). Опитайте се да запазите бутона "Esc" натиснат, ако нищо не се случи на първия опит.

Стъпка 2

Натиснете бутона "Ctrl" заедно с бутона "Пауза / почивка". Продължете да натискате тази комбинация няколко пъти, ако не виждате незабавни резултати. Затваря програмата, когато се появи диалоговият прозорец.

Стъпка 3

Натиснете клавишите "Ctrl" + "Alt" + "Delete" на клавиатурата, за да отворите диспечера на задачите, ако останалите опции се провалят. Изберете текущия макрос и кликнете върху бутона "Завършване на задачата".