Как да разберете обаждания от частен номер

Стъпка 1

Напишете датата и часа на частното повикване. Използвайте телефонната си сметка, за да получите частния номер.

Стъпка 2

Използвайте устройство за проследяване на обажданията в телефона си, за да откриете частния номер. Този метод зависи от вашия доставчик на услуги.

Стъпка 3

Използвайте телефонни услуги като TrapCall, за да намерите частни и ограничени номера.

Стъпка 4

Изгответе полицейски доклад за обаждането. Полицията може да предприеме мерки за намиране на частния номер. Тази стъпка трябва да бъде последвана само като краен вариант да спрете тормозът на повиквания.