Как да отмените контурите в Illustrator

Как да отмените контурите в Illustrator.

Стъпка 1

Отменете текста, за да очертаете реализациите. Натиснете "Ctrl + Z" на компютър или "Cmd + Z" на Mac. Можете също така да натиснете "Edit" и да изберете "Undo".

Стъпка 2

Отмяна на визуализацията за конкретен слой. Задръжте "Ctrl" натиснат и натиснете иконата на очите отляво на слоя, която искате да видите в пълен цвят.

Стъпка 3

Отменете изгледа на очертанията за всички слоеве. Натиснете "Alt + Ctrl + Y" или изберете "Preview all layers" от панела с меню "Layer".