Как да разберете кой ви изпраща текстови съобщения

Посетете доставчика си на мобилни телефони и получете копие от всички текстови съобщения, които сте получили, като започнете с първото странно съобщение.

Посетете www.whitepages.com или друга уеб страница като www.whocallsme.com или www.freephonetracer.com и въведете номера в обратната директория. Отпечатайте информацията на лицето или фирмата.

Отидете до полицейския участък във вашия район и попълнете жалба, в която подробно се посочва тормозът, който сте получили от този номер. Представете формулярите на доставчика на мобилни телефони и уебсайта.