Как да изтеглям видеоклипове от Google Chrome

Стъпка 1

Стартирайте браузъра Google Chrome. Отворете уеб сайта, който съдържа видеоклипа, който искате да изтеглите.

Стъпка 2

Кликнете върху връзката на видеоклипа. Погледнете в долната част на екрана, за да сте сигурни, че изтеглянето е започнало.

Стъпка 3

Нека изтеглянето приключи. Кликнете върху стрелката до името на изтегления видеоклип и изберете "Отвори".

Стъпка 4

Гледайте видеоклипа, за да сте сигурни, че е изтеглен правилно. Натиснете стрелката до изтегления файл и изберете "Покажи в папка".

Стъпка 5

Обърнете внимание на местоположението на папката, където се намира видеоклипът, за по-късно гледане. Затворете папката