Как да отключите кабелна кутия на Motorola DCT700US

Как да отключите кабелна кутия на Motorola DCT700US.

Стъпка 1

Свържете коаксиалния кабел от контакта за стенен кабел към връзката "Входен RF" на гърба на DCT700. Завийте коаксиалния кабел, докато се затегне ръка.

Стъпка 2

Свържете втори коаксиален кабел или комплект RCA кабели от DCT700 към съответния вход на телевизора.

Стъпка 3

Задайте телевизора да получава сигнал от DCT700. Ако използвате коаксиален кабел, телевизорът трябва да се превключи на канал 3 или 4; За RCA връзките телевизорът трябва да бъде настроен на видео входа, където сте свързали RCA кабелите, като използвате бутоните "Input" или "Source" на дистанционното управление на вашия телевизор.

Стъпка 4

Свържете се с вашия доставчик на кабел и поискайте от тях да изпратят знаците за активиране и оторизация за Вашия DCT700. След като приемникът е активиран, ще го отключите успешно и ще можете да продължите да го използвате с новия кабелен оператор.