Как да отключите мобилен телефон Kyocera

Стъпка 1

Обадете се на вашия мобилен оператор. Кодът ще работи на телефони, които използват SIM карта. Фирмите с мобилни телефони обикновено предоставят кодове за телефони, които са пуснати една година по-рано. Но те няма да им предоставят телефоните, които се използват изключително от тяхната мрежа. Ако не можете да го получите от телефонната компания, отидете на Стъпка 2; Ако от друга страна успеете, продължете в стъпка 3.

Стъпка 2

Използвайте уебсайт, който предоставя кодове за отключване, като freeyourcellphone.com. Този сайт ще поиска IMEI номер на вашия телефон, намиращ се под батерията, както и модела и доставчика на услуги, преди да ви предостави тази информация.

Стъпка 3

Извадете SIM картата, сменете батерията и включете телефона. Това ще ви помоли да поставите SIM карта. Просто въведете кода, който ви е предоставен, или от доставчика на услуги, или от сайта за генериране на код. Известието, че "ограничението е премахнато" ще се появи на екрана, когато успешно го отключите.