Как да отключите Nokia Bl-5Ca

Вместо да изхвърлите телефона Nokia и батерията, отключете го.

Стъпка 1

Напишете * # 06 # на клавиатурата на телефона си. Натиснете бутона "ИЗПРАТИ". Запишете 15-цифрения IMEI номер, който получавате.

Стъпка 2

Свържете се с вашия доставчик на услуги. Проверете информацията за профила, като например номера на профила, номера на мобилния ви телефон и последните четири цифри от номера на социалното осигуряване.

Стъпка 3

Поискайте код за отключване. Осигурете номера на IMEI на телефона си и номера на модела. Представителят ще генерира код за отключване, като използва IMEI номера.

Стъпка 4

Въведете кода за отключване и завършете повикването.

Стъпка 5

Изключете вашия телефон Nokia. Свалете защитната капачка на гърба. Извадете батерията и старата SIM карта.

Стъпка 6

Сменете SIM картата с друг от друг доставчик. Сменете капака на батерията и защитното капаче.

Стъпка 7

Въведете следните данни "# pw + UNLOCKCODE + 1 #". UNLOCKCODE ще бъде номерът, който сте получили от вашия доставчик на услуги. Телефонът ще покаже "ОГРАНИЧЕНИЯ НА СИМИТЕ".