Как да деблокираме ефектите на Pinnacle

Как да деблокираме ефектите на Pinnacle.

Стъпка 1

Стартирайте приложението Pinnacle Studio.

Стъпка 2

Кликнете върху "Помощ" в основната лента на менюто и след това изберете "Преглед на клавишите за активиране", за да видите ключа за активиране. Регистрирайте ключа за активиране с 25 знака. Ако ключът за активиране не се покаже в менюто "Помощ", кликнете върху "Помощ" и след това изберете "Pinnacle Passport Number" от падащия списък. Регистрирайте номера, след което кликнете върху "Регенериране на ключа за активиране" от панела за навигация отдясно. Тя ще отвори уеб сайт, който ще регенерира ключовете. Въведете номера на Pinnacle паспорта си в съответното поле, за да регенерирате ключа за активиране.

Стъпка 3

Кликнете върху "Помощ" в основната лента с менюта и изберете "Въвеждане на ключа за активиране" от падащия списък.

Стъпка 4

Въведете ключа за активиране в изскачащия диалогов прозорец. Кликнете върху "OK", за да отключите софтуера.