Как да отключите сигурността на CD плейъра на Eclipse

Стъпка 1

Поставете ключа в запалването. Завъртете по посока на часовниковата стрелка малко, така че някои от контролите светват, но не стартирайте колата.

Стъпка 2

Натиснете едновременно бутоните на CD плейъра "On" и "Screen / Text" и ги задръжте, докато на екрана на устройството не се появи "SEC". След две секунди дисплеят ще покаже думата "DISC".

Стъпка 3

Натиснете бутона "Отвори" отпред на плейъра. Предният панел трябва да се отвори.

Стъпка 4

Поставете компактдиска с ключовете в слота на плейъра. Ще се появи съобщението "SEC": "Трябва да сте получили този компактдиск, когато сте купили колата, ако нямате такъв, да наемете своя продавач на Eclipse, за да ви предостави допълнителна.

Стъпка 5

Извадете компактдиска с клавиши, като натиснете бутона "Изваждане" и затворете предния панел на CD плейъра.