Как да отключите клавиатурата на моя Vaio

Как да отключите клавиатурата на моя Vaio.

Стъпка 1

Кликнете върху "Старт", "Контролен панел", "Лесен достъп" и "Център за достъп до центъра".

Стъпка 2

Кликнете върху "Направете клавиатурата по-лесна за използване". Ще се появи нов прозорец.

Стъпка 3

Премахнете отметките до "Включване на клавишите със стрелки", "Включване на специални клавиши" и "Включване на филтърните клавиши". Това ще отключи вашата клавиатура.

Стъпка 4

Кликнете върху "Прилагане", за да запазите промените, след което "OK", за да излезете от прозореца.