Как да създадете конфигурация с няколко листа

Стъпка 1

Отворете работната книга на Excel, в която има работните листове, които искате да използвате, за да създадете обобщена таблица. Кликнете върху празна клетка, която не използвате в отчета за обобщена таблица.

Стъпка 2

Стартирайте опорната таблица и помощника за завъртане на графиката, като натиснете клавишите "ALT" + "D" + "P". Помощникът ще се отвори.

Стъпка 3

Поставете отметка в квадратчето до "Множество обхвати за консолидация" на въпроса "Какви данни искате да анализирате?".

Стъпка 4

Поставете отметка в квадратчето до "Ориентировъчна таблица", когато ви питат какъв отчет искате да създадете и кликнете върху "Напред".

Стъпка 5

Поставете отметка в квадратчето до "Ще създам полетата на страницата" и кликнете върху "Напред".

Стъпка 6

Изберете диапазоните данни, които искате да използвате, за да създадете контакта. Например, кликнете върху "Лист 1" и използвайте мишката, за да изберете данните, които искате да използвате в този лист. След като изберете серия от данни, кликнете върху "Добави". Изберете следващия лист, от който искате да използвате данни, маркирайте данните и кликнете върху "Добави". Повторете тази процедура за всеки лист, който има данни, които искате да използвате.

Стъпка 7

Поставете отметка в квадратчето до броя полета на страниците, които искате, когато сте запитани колко полета на страници искате в обобщената таблица.

Стъпка 8

Въведете етикет за елемент за всяко поле на страница, което искате да добавите, и кликнете върху "Напред".

Стъпка 9

Решете дали искате да добавите обобщената таблица към нова или съществуваща електронна таблица и щракнете върху "Завършване". Обикновената таблица ще се отвори и можете да започнете да манипулирате данните.