Как да създадете лист за подпис

Отворете софтуера за електронна таблица и започнете нова работна книга. Кликнете върху "Файл" и изберете "Нов" от списъка. Ще се покаже прозорец с няколко електронни таблици. Изберете "Нова работна книга".

Първият ред клетки ще бъде за заглавията на всяка колона. Напишете тези заглавия в отделни клетки в първия ред: Име, причина за вашето посещение, Час и дата. Можете да замените или добавите заглавки.

Задръжте бутона на мишката натиснат и го плъзнете хоризонтално от дясната страна на клетката, за да съответства на размера на заглавката.

Кликнете в долния десен ъгъл на последната клетка от последната колона, задръжте натиснат бутона на мишката и го плъзнете в горната част на лявата колона на работния лист. Оставете тази област подчертана.

Натиснете "Format", "Cells". Ще се отвори кутия; изберете "Граници". Кликнете върху бутоните "Contour" и "Exterior" и след това върху "OK". Кутията ще се затвори и ще имате клетки с граници.

Отпечатайте броя на необходимите копия и ги поставете на хартиен носител заедно с писалка, така че хората да могат да подпишат.