Как да създадете маркер за котва за телефонен номер?

С прост код той постига автоматично набиране от Интернет.

Стъпка 1

Отворете своя HTML редактор. Ако нямате такъв, стартирайте текстовия редактор на Notepad, който можете да намерите в папката "Аксесоари" в менюто "Старт" на Windows.

Стъпка 2

Отворете интернет страницата, в която искате да поставите етикета за закотвяне, като кликнете върху "Файл" и изберете "Отваряне".

Стъпка 3

Копирайте и поставете или напишете следния код преди телефонния номер, който искате да преобразувате в хипервръзка:

Заменете "5551234567" с телефонния номер, който искате посетителите да маркират, когато кликнат върху връзката.

Стъпка 4

Въведете или копирайте и поставете следния код след телефонния номер, който желаете да конвертирате в хипервръзка:

Като пример, пълният код на фиктивния телефонен номер "5551234567" ще бъде: (555) 1234-567

Стъпка 5

Запазете HTML файла. Качете го на вашия интернет сървър, като използвате инструментите за управление на файлове от вашия хостинг доставчик или с FTP клиент.