Как да създадете разписка в Excel

Отворете Excel. Кликнете върху "Файл", "Ново". Напишете "Получатели" в полето за търсене. Натиснете изображението на шаблон, за да видите визуализацията в десния прозорец на задачите. Изберете шаблона, който искате, и кликнете върху "Изтегляне".

Маркирайте информацията за контакти по подразбиране на разписката. Напишете информацията си

Въведете подробностите за транзакцията в редовете за получаване. Запазете го, като кликнете върху иконата "Запазване" в лентата с инструменти "Бърз достъп".