Как да създадете план на проекта в Excel

Съберете необходимата информация за вашия проект. Това вече трябва да бъде подготвено от вас или вашия ръководител на проекта, преди да създадете плана.

Отворете Excel и създайте нов документ.

В първата клетка напишете заглавието на проекта и описание, ако желаете. За по-дълги линии на текст се опитайте да комбинирате клетките, като задържите клавиша "Shift", кликнете върху клетките, които искате да комбинирате, и кликнете върху бутона "Обединяване и центриране" в горната лента с инструменти.

Определете необходимите графи за вашия план и ги запишете в собствената си клетка за всяка колона. Примерните графи могат да включват: задача, отговорно лице, ресурс, коментари, начална дата, крайна дата, коментари и завършени.

Попълнете колоните въз основа на информацията, която сте събрали вие и вашият екип по проекта. Ако все още нямате информация (например, ако не знаете кой ще изпълнява определена задача), направете бележка в колона "Коментари".