Как да създадете връзки в PDF документ (Acrobat)

Създайте връзки в Adobe Acrobat Reader

Стъпка 1

Изберете текста, който искате да превърнете в връзка (текстът, който ще бъде натиснат от четеца и ще ви отведе до ново място).

Стъпка 2

Натиснете инструмента за връзка (този, който прилича на верига), изберете "Link" (връзка) от меню "Tools".

Стъпка 3

Използвайте инструмента "Линк" (линк), за да нарисувате кутия около текста или областта, която искате да поставите.

Стъпка 4

Използвайте инструментите на браузъра на Acrobat, за да покажете страницата, към която искате да ви отведе.

Стъпка 5

Натиснете бутона "Задаване на връзка" в диалоговия прозорец "Създаване на връзка", за да установите връзката.