Как да конвертирате кола стерео на 110v

Поставете кола стереото и източника на захранване на плоска и сигурна повърхност. Свържете положителния (червен) захранващ кабел на оборудването към положителния извод на червения извод на източника на постоянен ток от 12 волта. Свържете отрицателния (черен) към отрицателния (черен) захранващ кабел с винта на терминала за източник на постоянен ток от 12 волта. Проверете кабелите, за да се уверите, че и двата са правилно свързани към техните съответни цветови кодове на клемите. Затегнете винтовете, за да се уверите, че те не са хлабави.

Свържете високоговорителите към съответните кабели или клеми. Проверете ръководството за употреба, което се доставя със стерео, за да разберете правилното свързване на високоговорителите. Свържете оборудването към вашата стерео антена за автомобил.

Включете превключвателя за стерео захранване в положение OFF. Включете също превключвателя на захранването в положение OFF. Свържете захранването към електрически контакт от 110 волта и включете превключвателя за захранване. Завъртете превключвателя на захранването в положение ON (Включено). Регулирайте силата на звука и другите звуци на вашата стерео уредба, за да чуете качеството на автомобила.