Как да конвертирате часа в секунди в Excel

Стъпка 1

Отворете нова книга в Microsoft Excel.

Стъпка 2

Въведете времето в свободна клетка, като 6:20:35 в A1.

Стъпка 3

Кликнете върху свободна клетка и напишете следната формула: = (TIME (клетка) 60 60) + (MINUTE (клетка) 60) + SECOND (клетка), където "cell" е препратка към клетката, която съдържа времето. Формулата извлича час, минути и секунди от времето. Той умножава часа с 60, за да се превърне в минути, след това се умножава по 60, за да се превърне в секунди. Минутите се умножават по 60, за да се получат секундите, а секундите се добавят към изчисленията, за да се получи сумата от секунди. Например формулата = (TIME (A1) 60 60) + (MINUTE (A1) 60) + SECOND (A1) ще доведе до 22, 835 секунди.

Стъпка 4

Форматът на клетката обикновено се извършва чрез щракване с десния бутон на мишката върху нея и избиране на раздела "Общи" и раздела "Брой" в прозореца "Форматиране на клетки".