Как да настроите Playstation 2

Поставете вашия PS2 в зона с достатъчно въздушен поток и това е сравнително близо до телевизора, към който искате да го свържете.

Проверете телевизора или монитора, за да намерите наличните записи за видеоклипове. Композитните кабели са най-често срещаните и са включени с нов PS2. Този кабел има щепсел от едната страна, а в противоположния му край има три жълти, бели и червени конектора.

Включете края на видео кабела в задната част на PS2. Свържете другия край на кабела в съответните цветове на видео входа на телевизора.

Включете захранващия кабел в задната част на PS2. Другият край трябва да бъде включен в стената. На предната страна на PS2 ще се появи червена светлина, показваща, че е в режим на заспиване, правилно свързан към електрическото захранване.

Свържете контролите за игри с портовете отпред на конзолата. Първият порт трябва винаги да има свързан към него контрол на играта, тъй като не можете да контролирате игра или филм, използвайки пристанището, принадлежащо на вторичния плейър.

Поставете PS2 карта с памет в слота, разположен над порта за контрол на играта. Повечето игри изискват карта в главното гнездо и няма да разпознаят, ако поставите една в допълнителното гнездо.