Как да настроите телевизор с спътникова услуга на Dish Network

Процесът на свързване е нещо, което можете да направите сами и е необходимо по-малко от 10 минути за завършване.

Стъпка 1

Свържете коаксиален кабел към стенен контакт от сателитната антена през стената, след което свържете другия край на коаксиалния кабел към порта "Антена в" на приемника на мрежовата мрежа.

Стъпка 2

Свържете друг коаксиален кабел от порта "Антена на изхода" на приемника на Dish Network. Свържете другия край на този кабел към порта "Антена в" на телевизора.

Стъпка 3

Свържете захранващия кабел на приемника на мрежовата антена към електрически контакт. Включете телевизора и включете приемника на Dish Network. Когато сателитът завърши зареждането на сигнала, вашият телевизор ще бъде свързан към услугата Dish Network и ще можете да навигирате в каналите, като използвате Dish Network дистанционното управление.