Как да свържете безжичен DVR към рутер

Кабелен и Ethernet конектор за връзка между DVR и маршрутизатора.

Стъпка 1

Свържете единия край на Ethernet кабела към Ethernet порта на гърба на DVR. Конекторът трябва да е обърнат нагоре.

Стъпка 2

Поставете другия край на конектора в наличния Ethernet порт на маршрутизатора.

Стъпка 3

Кликнете два пъти върху иконата на интернет браузър, като Windows Internet Explorer или Firefox, на компютъра.

Стъпка 4

Въведете "http: //" в прозореца на браузъра, последван от IP адреса на маршрутизатора, който обикновено се предоставя от доставчика на услуги, когато оборудването е инсталирано или доставено. Например адресът може да изглежда така: "http://111.111.1.111".

Стъпка 5

Въведете информацията за потребителското име и паролата, предоставена от доставчика на услуги в прозореца над екрана.

Стъпка 6

Кликнете върху системните бутони на екрана, за да конфигурирате връзката на рутера, след което кликнете върху "Запазване", за да съхраните промените.

Стъпка 7

Рестартирайте компютъра. Като се свързвате към маршрутизатора от отдалечен компютър, вече можете да получите достъп до функциите и записите, съхранени в DVR.