Как да свържете копирна машина Konica Minolta с компютър за печат

Свързването на копирна машина Konica Minolta за печат може да увеличи производството и да намали разходите.

Стъпка 1

Свържете копирна машина Konica с мрежата. Повечето копирни машини се нуждаят от мрежов кабел, който да бъде свързан към него. Включете мрежовия кабел CAT 5, понякога наричан Ethernet, в порта на мрежовата карта за интерфейс отстрани или отзад на копирна машина. Проверете ръководството за потребителя, за да го намерите. След като свържете, натиснете бутона "Настройки" на главния панел на копирна машина. Това ще отвори меню с опции. Потърсете "Настройки на принтера" и след това изберете "IP адрес". Задайте IP адрес, който е уникален за вашата мрежа. След като направите това, този IP адрес ще служи като идентификатор на копирна машина Konica във вашата мрежа.

Стъпка 2

Заредете драйвера за печат. Преди компютърът да може да печата на копирна машина Konica, компютърът трябва първо да има инсталирани съответните драйвери за печат. Те могат да бъдат на инсталационния компактдиск, който се доставя с копирна машина, или могат да бъдат изтеглени от уеб сайта на Konica-Minolta. Уверете се, че изтегляте правилния драйвер за операционната система на компютъра.

Стъпка 3

Свържете се с копирна машина Konica. След като сте свързани към мрежата си чрез мрежов кабел и драйверите са инсталирани на компютъра, можете да се свържете с копирното устройство, като конфигурирате инсталирания драйвер за печат, за да се свържете с копирната машина, като използвате IP адреса, зададен в стъпка 1. Веднъж свързан, водачът ще търси копирна машина и ще изпрати всички задания за печат на копирна машина Konica.

Стъпка 4

Изпратете тестове за отпечатване, за да проверите правилната връзка. След успешното отпечатване на тестовете, сте готови да използвате Вашето многофункционално устройство Konica за мрежово печатане.