Как да свържете iPhone с персонална телекомуникационна мрежа (PAN) Bluetooth

Персоналната мрежа е безжична мрежа от Bluetooth съвместими устройства.

Стъпка 1

Конфигурирайте и активирайте Bluetooth PAN на вашето устройство. Ако имате Mac OS X, трябва да го направите чрез предпочитанията за Bluetooth. В Windows конфигурацията се извършва с помощта на иконата на Bluetooth, намираща се в системната област.

Стъпка 2

Отворете приложението за конфигуриране на вашия iPhone, като го докоснете и след това изберете меню "Общи" и "Bluetooth" от там.

Стъпка 3

Активирайте Bluetooth на вашия iPhone, като превключите виртуалния превключвател на екрана в положение "включено".

Стъпка 4

Синхронизирайте компютъра си с вашия iPhone чрез Bluetooth. Може да се наложи да въведете код за достъп на устройството и след това да го потвърдите на своя iPhone. Това може да бъде направено от опцията Bluetooth preferences на Mac или иконата Bluetooth, която се показва в системната област на Windows или в контролния панел на Bluetooth.

Стъпка 5

Погледнете в заглавието "Устройства" името на системата в Bluetooth PAN и проверете дали състоянието показва, че вашият iPhone е свързан.