Как да свържете домашно кино към телевизор Sony Bravia

Изключете Bravia чрез натискане на бутона за захранване на дистанционното управление или на предния панел на телевизора.

Свържете HDMI кабел към HDMI OUT порта на гърба на системата за домашно кино с тесен край на кабела, насочен надолу. Ако приемникът няма HDMI, свържете червените, зелените и сините кабели на RGB кабела към съответните OUT изходи. Всеки изход има оцветена линия около ръба, която съответства на цвета на видеовръзките.

Свържете другия край на HDMI кабела към един от входовете HDMI IN на гърба на Sony Bravia или свържете изходите RGB кабел към IN входовете на компонента.