Как да свържете WiFi на HP iPAQ 111

С наличните данни за вход можете да свържете iPAQ към WiFi сървър за минути.

Стъпка 1

Използвайте игла или пръст, за да докоснете иконата "Безжичен iPAQ" на екрана.

Стъпка 2

Докоснете "WiFi", за да активирате безжичния адаптер. Докоснете "Старт", след това "Настройки".

Стъпка 3

Докоснете "Връзки", "Безжичен iPAQ" и след това "Преглед на мрежите WiFi".

Стъпка 4

Докоснете "Добавяне", след това "Ново". Кликнете върху "Интернет", за да се свържете чрез интернет доставчик или широколентов маршрутизатор. Ако трябва да се свържете чрез прокси сървър, кликнете върху "Работа".

Стъпка 5

Докоснете "Напред". След това "Списък за удостоверяване" и въведете данните си за вход в мрежата, ако се свързвате със защитена мрежа. Помолете администратора на мрежата или WiFi да въведе данните, ако нямате достъп.

Стъпка 6

Въведете криптирани подробности в "Списък с шифровани данни", ако това се изисква от вашата безжична мрежа. Ако използва мрежов ключ, въведете го в менюто "Мрежов ключ" и в "Ключов индекс" под настройката "Ключът се предлага автоматично".

Стъпка 7

Върнете се в главното меню на iPAQ 111. Натиснете "Start", след това "Internet Explorer". IPAQ 111 ще се свърже с интернет, като въведете въведената от вас информация за безжична връзка.