Как да свържете автоматично iPhone с Bluetooth устройство

Синхронизирайте iPhone устройства, за да предавате безжично контактите или файловете на телефона чрез Bluetooh.

Стъпка 1

Задайте Bluetooth устройството на "откриваем" режим. Точните стъпки ще варират в зависимост от производителя и модела на устройството. Проверете документацията.

Стъпка 2

Докоснете иконата "Настройки" на вашия iPhone.

Стъпка 3

Изберете "Общи", след което докоснете "Bluetooth". Изчакайте iPhone да открие Bluetooth устройството и да го покаже в списъка.

Стъпка 4

Докоснете новото устройство в списъка "Устройства", след което въведете паролата, ако е необходимо. Паролата обикновено се предоставя с документацията, която се доставя с устройството. Изчакайте процесът на синхронизиране да приключи, преди да използвате Bluetooth устройството.