Как да отмените връзката между Bluetooth устройства

Bluetooth връзка.

Стъпка 1

Отваря настройките за Bluetooth връзката на едно от сдвоените устройства. Намерете списъка с надеждни и свързани устройства.

Стъпка 2

Намерете опцията, която предлага на потребителя възможността да избира между добавяне на ново Bluetooth устройство или изтриване на текущо Bluetooth устройство. Изберете опцията за премахване.

Стъпка 3

Изберете Bluetooth устройството, което искате да прекратите връзката, и натиснете бутона "Изтриване".