Как да промените цвета на фона в документ в Microsoft Word

Стъпка 1

Отворете менюто "Форматиране" и изберете "Фон.".

Стъпка 2

Изберете цвета, който искате фонът да има от цветовата палитра в прозореца "Фонът". Избраният от вас фонд ще бъде приложен към страницата. Изгледът, в който се намирате, ще се промени в изгледа "Онлайн дизайн", ако още не сте в него.

Стъпка 3

Не забравяйте, че промененият от вас цвят е видим само в екрана "Онлайн дизайн", така че ако отпечатате документа, той ще запази белия фон.